Vastgesteld bouwkundig erfgoed

't Halvenberghe, boerenarbeidershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49593

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van 1954, zie jaarsteen, aansluitend bij 19de- eeuws boerenarbeidershuis. Kruisbeeld in voortuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis 't Halvenberghe

Processiestraat 39-41 (Kortrijk)
Huis van 1954, zie jaarsteen, aansluitend bij 19de- eeuws boerenarbeidershuis. Kruisbeeld in voortuin.