Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Korbeek-Lo

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-12-1999 tot heden

ID
496
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/496

Besluiten

Parochiekerk Heilig Kruis en kerkhofmuur, pastorie met ommuring en dorpskern van Korbeek-Lo
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-1999  ID: 3504

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Korbeek-Lo, met uitzondering van de als monument beschermde kerk en pastorie. Ook de gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De dorpskern van Korbeek-Lo is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Een nog vrij landelijke dorpskern, uitgebouwd langs de Pastoriestraat en Bierbeekstraat en structureel gekenmerkt door een vrij dichte, vrijwel homogeen eind 19de- begin 20ste-eeuwse bebouwing aan de noordwestzijde - refererend naar de aanzienlijke bevolkingsaangroei in deze periode - en een grote openheid met boomgaard en weilanden aan de zuidoostzijde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Korbeek-Lo

Bierbeekstraat, Pastoriestraat (Bierbeek)
Het centrum van Korbeek-Lo is uitgebouwd rond de Heilig Kruiskerk, ingeplant ter hoogte van de kruising van Bierbeekstraat en Pastoriestraat.

Is de omvattende bescherming van

Pastorietuin van de Heilig Kruisparochie

Pastoriestraat 54 (Bierbeek)
Pastorie van 1752 met oorspronkelijk omwalde pastorietuin van 76 are, met typische tweeledigheid, die bewaard en herkenbaar bleef: een vlak, bij de pastorie aansluitend en vroeger kruisvor­mig ingedeeld perceel (70 are), en een omstreeks 1840-1850 'landschappelijk' aange­legde appendix.


Villa Korbeek met herenboerenparkje

Pastoriestraat 2 (Bierbeek)
In 1870 tot villa verbouwde hoeve; de bouwheer was vermoedelijk Philippe Caluwaerts, die in 1872 burgemeester van Korbeek-Lo werd. Omgeven door een beplantingsrestant (oude bruine beuken) van een typisch 'herenboerenparkje'.