Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zeelaan nr. 1. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen, thans in gebruik als woning. Heraangelegd erf. Staat grosso modo met huidige gebouwenconfiguratie weergegeven op het primitief kadasterplan van ca. 1835. Later ondergaat het woonhuis enkele wijzigingen. Boerenhuis met L-vormige plattegrond, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde witbeschilderde baksteAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Zeelaan 1 (Brugge)
Boerenhuis met L-vormige plattegrond, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde witbeschilderde baksteenbouw boven een gepekte plint. Geïntegreerde stalvleugel.