Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49622
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49622

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument, ingehuldigd in 1921, bestaande uit een bronzen beeld van een staande soldaat met vlag en lauwerkrans, volgens een opschrift op de sokkel ontworpen door "L. Willems, beeldhouwer, Selzate" en uitgevoerd door de "Fonderie Verbyst, Bruxelles".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Grote Markt zonder nummer (Zelzate)
Oorlogsmonument bestaande uit een bronzen beeld van een staande soldaat met vlag en lauwerkrans, ingehuldigd in 1921, ontworpen door beeldhouwer L. Willems.