Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Margaret

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49656

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stemmig kruiskerkje, op een verhevenheid in het dorp gebouwd en omringd door het kerkhof; laatstgenoemde is aan de straatkant met een bakstenen muur afgesloten en aan de noordkant met een haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Margareta

Dorpstraat zonder nummer (Temse)
Stemmig kruiskerkje, op een verhevenheid in het dorp gebouwd en omringd door het kerkhof; laatstgenoemde is aan de straatkant met een bakstenen muur afgesloten en aan de noordkant met een haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft van de 18de eeuw.