Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49668
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49668

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk voormalig café. Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), café vermoedelijk uit begin 20ste eeuw als verbouwing of toevoeging van oudere kern.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpscafé

Buissestraat 44 (Kluisbergen)
Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, café vermoedelijk uit begin 20ste eeuw als verbouwing of toevoeging van oudere kern.