Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49678
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49678

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag van mei 1940, gelegen naast de Leie net vóór de brug van Desselgem op de hoek met de Desselgem-Trakel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag

Ooigemstraat zonder nummer (Waregem)
Oorlogsmonument ter herinnering aan de Leieslag van mei 1940, gelegen naast de Leie net vóór de brug van Desselgem op de hoek met de Desselgem-Trakel.