Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49688

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kerkebosstraat nr. 4/ Lakemeersstraat. Historische hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. losstaande volumes van woonhuis met aangebouwde stal en enkele bijgebouwen weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1847); beboomd erf en poel aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). In de tweeAanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeve

Kerkebosstraat 4 (Tielt)
Kerkebosstraat nr. 4/ Lakemeersstraat. Historische hoeve minimaal opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, cf. losstaande volumes van woonhuis met aangebouwde stal en enkele bijgebouwen weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1847); beboomd erf en poel aan oostzijde weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). In de twee