Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
49694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49694

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In een cirkelvormig bloemenperk werd in 1926 een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de gesneuvelden, opgeëisten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Amandsberg. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Antwerpsesteenweg zonder nummer (Gent)
In een cirkelvormig bloemenperk werd in 1926 een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de gesneuvelden, opgeëisten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Amandsberg. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.