Beschermd cultuurhistorisch landschap

Omgeving van weg nummer 6 (De Beuken)

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-03-1940 tot heden

ID
497
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/497

Beschrijving

Een deel van de kasseiweg, genaamd 'weg nummer 6' of 'Beukenlandschap', is samen met haar omgeving beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van weg nummer 6, genaamd ‘Beuken’, is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasseiweg Beukenlandschap

Beukenlandschap (Beersel)
De omgeving van de kasseiweg genaamd Beukenlandschap of Weg nummer zes, bestaat uit een klein beukenbestand op de zuidelijke flank van de Beerselberg, die hierdoor sterk geaccentueerd wordt.