Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Magazijn van de firma Maere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49706

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig magazijn van de firma Maere (1902), thans op zeer behoorlijke wijze gerenoveerd tot burelen. De bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen en acht traveeën volgt de kromming van het straatverloop alhier en markeert aldus de hoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opslagplaats firma Maere

Tempelhof 30-36 (Gent)
Voormalig magazijn van de firma Maere (1902), thans op zeer behoorlijke wijze gerenoveerd tot burelen. De bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen en acht traveeën volgt de kromming van het straatverloop alhier en markeert aldus de hoek.