Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49721
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49721

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij arbeidershuizen van één tot anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, in repeterend schema gebouwd aan de rand van de bebouwde kom.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeidershuizen

Heirbaan 42-46, 50-62 (Beveren)
Rij arbeiderswoningen van één tot anderhalve bouwlaag onder zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw, in repeterend schema gebouwd aan de rand van de bebouwde kom.