Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof - poortgebouw uit de 17de eeuw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49726

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentale 17de-eeuwse toegangspoort. In boogveld een beeldje van Heilige Begga.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof - poortgebouw uit de 17de eeuw

Begijnhof zonder nummer (Kortrijk)
Monumentale 17de-eeuwse toegangspoort. In boogveld een beeldje van Heilige Begga.