Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49735
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49735

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zwevegemsestraat nr. 166-184. Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema. Arbeidershuizen getypeerd door de met schijnvoegen gecementeerde lijstgevels met spaarvelden met getrapte fries. Nrs. 174 en 176 met aangepast parement.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Zwevegemsestraat 166-184 (Kortrijk)
Zwevegemsestraat nr. 166-184. Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema. Arbeidershuizen getypeerd door de met schijnvoegen gecementeerde lijstgevels met spaarvelden met getrapte fries. Nrs. 174 en 176 met aangepast parement.