Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49750
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49750

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 17-18. Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle trav. en drie bouwl. onder zadeldak, gebouwd vlg. spiegelend schema in 1896 n.o.v. "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES" cf. inscriptie in plint; bouwplan slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In 1934 gewijzigd aan nr. 17 door het toevoegen van de erkervormige uitbouw (tweede bouwl.) n.o.v. architect A. Dugardyn (BAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van eclectische burgerhuizen

Gulden-Vlieslaan 17-18, 17A (Brugge)
Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES".