Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee gelijkaardige stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49753
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49753

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 49-51. Twee gelijkaardige diephuizen van twee trav. en twee bouwl. onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). In oorsprong XVI-XVII-panden cf. volume en bewaarde balklagen (nr. 49) en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte. Latere aanpassing van de muuropeningen. Verankerde bakstenen gevels telkens afgewerkt met muurvlechtingen, nr. 49 met puntgevel, nr. 51 metAanduiding van

Is de vaststelling van

Gelijkaardige stadswoningen

Carmersstraat 49-51 (Brugge)
Gelijkaardige diephuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). In oorsprong 16de of 17de-eeuwse panden.