Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49769
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49769

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Voormalig woon-/winkelhuis met brede poort van 1931. Lijstgevel met art-deco-inslag, drie trav. en drie bouwl. onder plat dak voorzien van glazen lantaarn. Rode baksteenbouw gemarkeerd door witgeschilderde elementen ter hoogte van de lateien en de onderdorpels. Muuropeningen met veelhoekige bovenlichten met dwarse roedeverdelingen. Kroonlijst op houten korbelen. Vernieuwde vleugeldeur (FiAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Brugsesteenweg 6 (Roeselare)
Voormalig woon-/winkelhuis met brede poort van 1931. Lijstgevel met art-deco-inslag, drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak voorzien van glazen lantaarn.