Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Nazareth

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49785
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49785

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudheerlijk kasteel voorheen zogenaamd "Het Wielken" (zie landboek van 1777, "het casteel mette wallen, nederhof en bogaert genaemt het wielken", volgens De Potter en Broeckaert had het kleine kasteel torentjes en werd het heropgebouwd in 1666.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Nazareth

Kasteelstraat 16 (Nazareth)
Oudheerlijk kasteel, volgens De Potter en Broeckaert werd het heropgebouwd in 1666. In 1771-1772 vergroot en vernieuwd naar ontwerp van J.B. Simoens. Behouden 18de-eeuwse aanleg met omwalde site met centraal gelegen kasteel met symmetrisch ingeplante dienstgebouwen en koetshuizen ervoor en verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven. Imposante toegang met centraal ijzeren hek tussen vierkante bepleisterde pilasters. Huidig Lodewijk XVI-kasteel op rechthoekige plattegrond met uitspringend middenrisaliet in voor- en achtergevel, twee bouwlagen en negen traveeën onder schilddak, op het voorgevelfronton gedateerd 1771.

Is de omvattende vaststelling van

Bomenrijen van opgaande eiken Kasteel Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Twee parallelle bomenrijen verlopen zoals een dreef vanaf de kasteeltoegang in de richting van de wegkapel. De dreef met opgaande eiken is 125 meter lang en bestaat uit 26 exemplaren. Op het moment van de inventarisatie was de dreef volledig.


Concentrische lindendreef Kasteel Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Het is een drevenpatroon dat al werd ingetekend op de Ferrariskaart (circa 1775). De concentrische lindendreef verzamelt de drie straalsgewijs ingeplante dreven die voor het kasteel samen komen. Het boogsegment is 125 meter lang en bestaat uit 28 exemplaren. Op het moment van de inventarisatie was er een boom verdwenen, de dreef is bijgevolg nog vrij volledig.


Dreef met opgaande paardenkastanjes Kasteel Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Het is een drevenpatroon dat al werd ingetekend op de Ferrariskaart (circa 1775). De dreef met opgaande paardenkastanjes die loodrecht op het kasteel is georiënteerd is 465 meter lang. Op het moment van de inventarisatie was de dreef nog vrij volledig.


Gekandelaarde lindendreef Kasteel Nazareth

Lindendreef zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Het is een drevenpatroon dat al werd ingetekend op de Ferrariskaart (circa 1775). De gekandelaarde lindendreef die de verbinding maakt tussen dorpskern en het kasteel is 400 meter lang en bestaat uit 100 exemplaren. Op het moment van de inventarisatie waren er acht bomen verdwenen, de dreef is bijgevolg nog vrij volledig.


Gemengde dreef Kasteel Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer, Ommegangstraat zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Het is een drevenpatroon dat al werd ingetekend op de Ferrariskaart (circa 1775). De dreef met gemengd bomenassortiment die de verbinding maakt tussen Ommegangstraat en het kasteel is 290 meter lang.


Houtkant van tamme kastanje Kasteel Nazareth

Kasteelstraat zonder nummer (Nazareth)
Verschillende rechte en straalsgewijze ingeplante dreven aan de noordzijde van het kasteeldomein verbinden de vroegere site met walgracht van de kerk in het noordwesten en de omliggende dorpsstraten met het kasteel van Nazareth. Het is een drevenpatroon dat al werd ingetekend op de Ferrariskaart (circa 1775). De historische dreefaanplanting met bomen is hier in de Kasteelstraat niet meer aanwezig. Parallel met de weg is er een houtkant met hakhoutstoven van tamme kastanje, deze heeft een lengte van circa 85 meter.