Beschermd monument

Oorlogsmonument ontworpen door E. Geefs en G. Collard

Beschermd monument van tot heden

ID
4980
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4980

Besluiten

Oorlogsmonumenten
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-2013  ID: 5147

Beschrijving

Het oorlogsmonument van Brasschaat, in 1924 opgericht voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, en later voor de Tweede Wereldoorlog en de Koraanse Oorlog, is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsmonument voor de gesneuvelden en slachtoffers van beide wereldoorlogen en de oorlog in Korea is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het monument van 1924 werd ontworpen door architect Eugene Geefs en beeldhouwer Georges Collard, beide lid van een kunstenaarsfamilie. Het plastische monument brengt hulde aan de oorlogsslachtoffers en bevat een achterliggende symboliek: de obelisk staat voor een belfort, zinnebeeld van de vrijheid van het Belgische volk. De beeldengroep refereert aan de soldaat die het vaderland verdedigt en de vrouw die gewonden verzorgt met moederlijke zorg en religieuze troost. Het medaillon toont het koningspaar dat als voorbeeld geldt voor alle patriottische deugden.

sociaal-culturele waarde

Het monument ligt in het centrum van de gemeente en genereert een belangrijke sociaal-culturele waarde als uiting om een collectief trauma symbolisch te materialiseren en hulde te brengen aan de oorlogsslachtoffers.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Brasschaat

Bredabaan zonder nummer (Brasschaat)
Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en slachtoffers van beide wereldoorlogen en de oorlog in Korea.