Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49804
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49804

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuws dorpshuis met dubbelhuisopstand, zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Martelarenplein 5 (Deinze)
19de-eeuwse dorpswoning met dubbelhuisopstand, zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.