Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49812
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49812

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizen van vier bouwlagen met lijstgevel voorzien van gecementeerd parement, opgetrokken in twee fasen binnen een korte tijdspanne, nummer 106 en rechts deel van nummer 110-122 daterend van circa 1929, nummer 110-122 (vier linker traveeën) volgens archieffoto's gebouwd ter vervanging van een trapgevel in 1931.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Brabantdam 104-122, 122A (Gent)
Huizen van vier bouwlagen met lijstgevel voorzien van gecementeerd parement, opgetrokken in twee fasen binnen een korte tijdspanne, nummer 104-106 en nummer 108-116 daterend van circa 1929, nummer 118-122 volgens archieffoto's gebouwd ter vervanging van een trapgevel in 1931.