Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Abdijhoeve Hof te Weylegem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49817
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49817

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen ten noorden naast de kapel. Voormalige abdijhoeve van de Sint-Pietersabdij van Gent en tevens zetel van de heerlijkheid.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Abdijhoeve Hof te Weylegem

Wijlegem 4 (Zwalm)
Bakstenen gebouwen rondom gekasseid binnenerf met mestvaalt en duiventil, erftoegang gedateerd 1761 is opgenomen in de stalvleugel aan de straat, ten noorden tweedelig bakhuis.