Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Wondelgem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49835
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49835

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stationsgebouw op de lijn Gent-Eeklo, daterend van 1906. Hoofdgebouw bestaande uit een brede vleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) met dakkapelletjes en zware vorstkam en rechts ervan hoger opgetrokken woonhuis van twee bouwlagen onder gelijkaardig dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Wondelgem

Molenstraat zonder nummer, Wondelgemstationplein 35-36 (Gent)
Stationsgebouw op de lijn Gent-Eeklo, daterend van 1906. Hoofdgebouw bestaande uit een brede vleugel van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met dakkapelletjes en zware vorstkam en rechts ervan hoger opgetrokken woonhuis van twee bouwlagen onder gelijkaardig dak. Links van het hoofdgebouw kleiner alleenstaand dienstgebouwtje in dezelfde stijl. Ten noorden en zuiden van het stationsgebouw zijn gesmede en betonnen afsluitingen bewaard. Ten zuiden van het hoofdgebouw bevindt zich een bunker en verder ten zuiden een bakstenen goederenloods.