Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49844
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49844

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie werd opgetrokken in het tweede kwart van de 18de eeuw. Het voorste deel van de pastorietuin was vermoedelijk formeel geconcipieerd, het achterste gedeelte is als landschapstuin aangelegd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Kasteelstraat 20 (Herzele)
De huidige pastorie dateert van vóór 1739. De pastorie is een dubbelhuis bestaande uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De pastorie is gelegen in een beboomde tuin van ongeveer 1 hectare.