Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis Het Trompetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot hoekhuis met het Gewad en de Onthoofdingsbrug, vanouds zogenaamd "Het Trompetje", volgens archiefstukken te dateren 1626-1627.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis Het Trompetje

Burgstraat 2 (Gent)
Groot hoekhuis met het Gewad en de Onthoofdingsbrug, vanouds zogenaamd "Het Trompetje", volgens archiefstukken te dateren 1626-1627.