Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis Het Trompetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49856
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot hoekhuis met het Gewad en de Onthoofdingsbrug, vanouds zogenaamd "Het Trompetje", volgens archiefstukken te dateren 1626-1627.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis Het Trompetje

Burgstraat 2 (Gent)
Groot hoekhuis met het Gewad en de Onthoofdingsbrug, vanouds zogenaamd "Het Trompetje", volgens archiefstukken te dateren 1626-1627. Volledig wederopgebouwd in 1911 door A.R. Janssens, bouwmeester in neotraditionele stijl. Bak- en zandstenen gebouw met drie bouwlagen onder een groot schilddak met twee haakse zadeldaken. Voorgevel van vijf traveeën met drie traveeën brede trapgevel. Zijgevel aan Gewad van vier traveeën met twee getrapte dakvensters. Zijgevel uitziend op de Lieve, met een uitspringende overkragende trapgevel en een rechtertravee met getrapt dakvenster.