Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vijf arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49863

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Biezen 45 (Wetteren)
  • Biezen 47 (Wetteren)
  • Biezen 49 (Wetteren)
  • Biezen 51 (Wetteren)
  • Biezen 53 (Wetteren)

Ensemble van vijf arbeidershuisjes gelegen in straatbocht, volgens kadastergegevens opgericht in 1924.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van arbeiderswoningen

Biezen 45-53 (Wetteren)
Ensemble van arbeidershuisjes gelegen in straatbocht, volgens kadastergegevens opgericht in 1924.