Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heestert Military Cemetry

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49865
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49865

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grafveld met onregelmatige plattegrond met 127 graven van Britse soldaten gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog en 57 Duitse soldaten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heestert Military Cemetry

Kerkomtrek zonder nummer (Zwevegem)
Grafveld met onregelmatige plattegrond met 127 graven van Britse soldaten gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog en 57 Duitse soldaten.