Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49867
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49867

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen, nog deels omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw daterend, bereikbaar via een lange dreef met fruitbomen.Ten oosten binnen de circulaire omgrachting gelegen boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kraaigemstraat 43 (Assenede)
Achterin gelegen, nog deels omgrachte hoeve met losse bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw daterend en bereikbaar via een lange dreef met fruitbomen. Ten oosten binnen de circulaire omgrachting gelegen boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak. Ten zuiden, bakstenen bedrijfsgebouw met schuur en stallen onder zadeldak, gedateerd 1898, met sporen in metselwerk van oudere schuur.