Windmolen Heimeulen

Beschermd monument van 07-12-1959 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Meerle
Straat Heimeulenstraat
Locatie Heimeulenstraat 11 (Hoogstraten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/110.1
  • OA000495

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Heimeulen

Heimeulenstraat 11, Hoogstraten (Antwerpen)

Stenen bovenkruier, type belt- of bergmolen, gebouwd midden 19de eeuw met onderdelen van een molen nabij de Heihoeve in het gehucht Groot Eyssel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De windmolen Heimeulen te Meerle, is beschermd als monument.

Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.