Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In 't Scheepken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49882
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49882

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

18de-eeuws rijhuis. Voorheen herberg zogenaamd "In 't Schelpken" (zie sporen van opschrift).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In 't Scheepken

Koning Leopoldstraat 11 (Lievegem)
18de-eeuws rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak.