Beschermd monument

Apostolische School: oude vleugels, omheiningsmuur en kapel met Lourdesgrot

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden
ID: 4989   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4989

Besluiten

Apostolische School: oude vleugels, omheiningsmuur en kapel met Lourdesgrot
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3420

Beschrijving

De bescherming als monument betreft delen van de voormalige apostolische school, in oorsprong een vormingsschool voor toekomstige missionarissen. Naast de oude vleugels maken ook de bakstenen omheiningsmuur en kapel met Lourdesgrot deel uit van het monument.Waarden

De oude vleugels van de voormalige Apostolische School, de bakstenen omheiningsmuur en de kapel met Lourdesgrot, nu basisschool en eerste graad secundair onderwijs van het Heilig Grafinstituut zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De voormalige Apostolische School, was een vormingsschool voor toekomstige missionarissen, gebouwd in 1886-1887 naar ontwerp van architect P.J. Taeymans. Het is een gaaf en degelijk, eenduidig gebouw in neotraditionele bak- en zandsteenstijl, aansluitend bij de neo-Vlaamse renaissance, en met enkele neogotische accenten voor de kapel. Het U-vormig grondplan is overzichtelijk, de onderscheiden functies van de verschillende vleugels zijn duidelijk afleesbaar van volume, opbouwen vormgeving van de gevels. Oorspronkelijke planindeling en interieurafwerking bleven vrijwel intact bewaard. De bakstenen omheiningsmuur en kapel met Lourdesgrot maken intrinsiek deel uit van het monument.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Basisschool Klein Heilig Graf

Apostoliekenstraat 26 (Turnhout)
Basisschool en eerste graad secundair onderwijs ondergebracht in de voormalige Apostolische School; opgetrokken in 1886-1887 naar ontwerp van architect Pieter Jozef Taeymans.