Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49899
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49899

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met trapgevel, heden met enkelhuisopstand van twee/drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). In oorsprong uit de 17de eeuw met 19de-eeuwse aanpassingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Carmersstraat 69 (Brugge)
Diephuis met trapgevel, heden met enkelhuisopstand van twee/drie + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). In oorsprong uit de 17de eeuw met 19de-eeuwse aanpassingen.