Beschermd monument

Watermolen Bellemolen: korenwatermolen

Beschermd monument van 14-03-1986 tot heden
ID: 499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/499

Besluiten

Korenwatermolen Bellemolen, oliemolen en stallingen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-03-1986  ID: 2131

Beschrijving

De korenwatermolen op de site van de Bellemolen is beschermd als monument.Waarden

De korenwatermolen genaamd “Bellemolen” met inbegrip van de voormalige woning en van de installatie, omvattende:

  • Het sluiswerk
  • Het metselwerk en houtconstructie:
    • Alle metsel- en houtwerk behorend tot de watergeulen en de radruimte met inbegrip van de middelpijler, de vloer boven de geulen en de radruimte, het metselwerk tot op een diepte van 0,5 meter achter de zijparementen van voornoemde ruimten.
    • De houtconstructie van de maalvloer met inbegrip van de beide trappen en van de houten vloer boven het maalgedeelte.
    • Het roerend werk: het waterrad met lageringen, alle onderdelen die de beweging van het waterrad op de lopers overbrengen, alle regeltoestellen, de drie koppelstenen met alle toebehoren (steenkisten, graantrechter, enz…), de galgen en het luiwerk.

is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Bellemolen

Stationsstraat 11 (Affligem)
Voormalige van de abdij van Affligem afhankelijke watermolen op de Bellebeek, vermeld sedert 1149 en gebouwd op een door graaf Hendrik van Leuven in 1068 geschonken grondgebied.