Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Heilige Rita

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49905
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49905

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rechthoekig beukje met driezijdige absis. Voorgevel met parement van rode baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Heilige Rita

Puchelstraat zonder nummer (Beveren)
Kapel van de Heilige Rita, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Rechthoekig beukje met driezijdige apsis.