Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groothuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49908
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49908

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis op L-vormige plattegrond, van twee bouwlagen, onder schilddak (nok evenwijdig aan de straat, leien) en links haaks zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), volgens archiefstukken opbouw begonnen in 1661 doch voorste vleugel daterend van 1738.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Groothuis

Lange Violettestraat 235 (Gent)
Huis van de grootjuffer van het Klein Begijnhof, opgevat als een dubbelhuis op L-vormige plattegrond, van twee bouwlagen, volgens archiefstukken opbouw begonnen in 1661 doch voorste vleugel daterend van 1738. Bakstenen voorgevel van zeven traveeën, met de allure van een herenhuis, opgetrokken in classicerende barok.