Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49926
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49926

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpshuis met voortuintje, afgesloten door fraai ijzeren hekwerk op een lage bakstenen voet met hardstenen dekplaat en typisch voetgangershekje aan gietijzeren zuilen in de as van de voordeur. Dubbelhuis van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkstraat 11 (Sint-Laureins)
Dubbelhuis van drie traveeën onder pannen zadeldak, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1912.