Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed te Magerheit heden Polfliethoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49944
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49944

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen en deels bewaarde walgrachten. IJzeren toegangshek aan twee gewitte, vierkante bakstenen hekpijlers met zijdelings aansluitende ijzeren leuningen voor de straatgracht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Goed te Magerheit

Vossenstraat 24 (Lochristi)
Hoeve met losse bestanddelen en deels bewaarde walgrachten. Goed bewaard achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw. lange bakstenen bedrijfsvleugel met dwarsschuur, stallen en wagenhuis onder overstekend zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakhuis achter de boerenwoning.