Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning Cyclone

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49946
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49946

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 61. Z.g. .Cyclone", n.o.v. architect L. Legein; modernistisch; typerende afgeronde hoektrav.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning Cyclone

Koninginnelaan 53 (De Panne)
Modernistisch huis naar ontwerp van architect Louis Legein.