Vastgesteld bouwkundig erfgoed

18de-eeuwse hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49950
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49950

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hertsbergsestraat nr. 43. 18de-eeuwse hoeve gelegen aan het kruispunt met de Kampveldstraat. Onverhard erf, afgesloten door twee wit beschilderde betonnen palen met bolbekroning. Dwars op de straat georiënteerd woonhuis met een in het verlengde liggende stal/schuur. Boomgaard/tuin gelegen ten noorden van de bebouwing. Boerenhuis teruggaand tot de jaren 1720 cf. afwezigheid van de bebouwinAanduiding van

Is de vaststelling van

18de-eeuwse hoeve

Hertsbergsestraat 43 (Oostkamp)
Hertsbergsestraat nr. 43. 18de-eeuwse hoeve gelegen aan het kruispunt met de Kampveldstraat. Onverhard erf, afgesloten door twee wit beschilderde betonnen palen met bolbekroning. Dwars op de straat georiënteerd woonhuis met een in het verlengde liggende stal/schuur. Boomgaard/tuin gelegen ten noorden van de bebouwing. Boerenhuis teruggaand tot de jaren 1720 cf. afwezigheid van de bebouwin