Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49975
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49975

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Oudenaardsesteenweg 133 (Deinze)

Semi-gesloten hoeve met aan de straat palend woonhuis van vijf traveeën en drie staltraveeën onder één zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Oudenaardsesteenweg 133 (Deinze)
Semi-gesloten hoeve met aan de straat palend woonhuis van vijf traveeën en drie staltraveeën onder één zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.