Beschermd monument

Windmolen Salm-Salm Molen

Beschermd monument van 05-01-1973 tot heden
ID: 4998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4998

Besluiten

Stenen windmolen en omgeving
wijzigingsbesluiten: 03-08-1981  ID: 11029

Stenen windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 629

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Salm-Salm Molen (enkel de molen). In 1981 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Salm-Salm Molen

Molenstraat 7 (Hoogstraten)
Graanwindmolen, in 1902 opgericht op de grondvesten van de houten standaardmolen, die op 5 april van hetzelfde jaar was omvergewaaid.