Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen met trapgevels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 49983   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie traditionele trapgevels van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), uit 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen met trapgevels

Wilderoosstraat 17, zonder nummer (Gent)
Drie traditionele trapgevels van twee traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), uit 17de eeuw.