Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50002
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50002

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Prins Albertstraat nrs. 31-45. Eenheidsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw. Oorspronkelijk een huizenrij met beraapte gevels en muuropeningen met vlakke, beschilderde omlijstingen. Enkel de nrs. 33 en 45 hebben grotendeels het oorspronkelijke uitzicht bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Prins Albertstraat 31-45 (Brugge)
Eenheidsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw. Oorspronkelijk een huizenrij met beraapte gevels en muuropeningen met vlakke, beschilderde omlijstingen.