Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrije Basisschool Sint-Laurens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50003
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50003

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met Europaprijslaan. Een schoolgebouw met twee klassen, een voor kleuters en een voor lager onderwijs, en een woonhuis werden opgetrokken door pastoor R. De Temmerman in 1906; in 1911 uitgebreid met twee nieuwe lokalen en een derde klas.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrije Basisschool Sint-Laurens

Assenedesteenweg 115-117 (Zelzate)
Een schoolgebouw met twee klassen en een woonhuis opgetrokken in 1906, uitbreidingen tot in 1936.