Postkantoor: eclectische vleugel

Beschermd monument van 10-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 39-40 (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13040/147.1
  • OA002853

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Postkantoor

Grote Markt 39, 40, Turnhout (Antwerpen)

Dit postkantoor met eclectische pronkgevel en elementen uit de neo-Vlaamserenaissance en de art nouveau werd opgetrokken in 1899, naar een ontwerp van architect F. Tondeur.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de eclectische vleugel uit 1899 van het postkantoor, gelegen aan de Grote Markt.

Waarden

De oude vleugel van het postkantoor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het oude Turnhoutse postkantoor van 1899, opgetrokken in een eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag naar ontwerp van architect F. Tondeur, profileert zich op de Grote Markt als een openbaar gebouw dat een nationale - ook internationale - visie illustreert die in die periode de herwaardering van de lokale bouwkarakteristieken vooropstelde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.