Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Elst, hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50060
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50060

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omwalde hoeve op de plaats van een ridderlijk kasteel, reeds gekend in 1320, en zijn naam ontlenend aan de begroeiing van de plaats namelijk elzenkreupelhout.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Elst

Oude kerkstraat 5 (Kruibeke)
Omwalde hoeve op de plaats van een ridderlijk kasteel, reeds gekend in 1320, en zijn naam ontlenend aan de begroeiing van de plaats namelijk elzenkreupelhout.