Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50062
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50062

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht, het Penitentiair Landbouwcentrum en bezoekerscentrum. Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijksopvoedingsgesticht en Penitentiair Landbouwcentrum

Bruggesteenweg 128-134 (Ruiselede)
Groot complex gelegen op het Sint-Pietersveld van de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand leefgroep "De Zande", voorheen het Rijksopvoedingsgesticht, het Penitentiair Landbouwcentrum en bezoekerscentrum. Oorspronkelijk in 1836 opgericht als suikerfabriek.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel kapel Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand

Ruiselede (Ruiselede)
In de kapel werd rond 1880 (in elk geval vóór 1892) een orgel gebouwd door P. Schyven (Brussel-Elsene). Herstellingen & wijzigingen werden vermoedelijk door zijn zoon J. Schyven (Brussel) uitgevoerd, rond 1925. Een inventarisatie-bezoek door de Afdeling Monumenten & Landschappen had plaats op 22.11.1985 (cfr. bijgaand rapport).Bij een actualiserings-plaatsbezoek door het VIOE op 25.05.2011 bleek het orgel niet meer aanwezig te zijn. Volgens mededeling zou het gedemonteerd geweest zijn en onbeschermd opgeslagen; vervolgens gedegradeerd, beschadigd en uiteindelijk verdwenen.