Beschermd cultuurhistorisch landschap

Windmolen Salm-Salmmolen en omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-01-1973 tot heden
ID: 5007   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5007

Besluiten

Stenen windmolen en omgeving
wijzigingsbesluiten: 03-08-1981  ID: 11029

Stenen windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 629

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Salm-Salm Molen met zijn onmiddellijke omgeving. In 1981 werd een administratieve fout in het besluit van 1973 rechtgezet.Waarden

De stenen windmolen en zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Windmolen Salm-Salm Molen

Molenstraat 7 (Hoogstraten)
Graanwindmolen, in 1902 opgericht op de grondvesten van de houten standaardmolen, die op 5 april van hetzelfde jaar was omvergewaaid.