Beschermd cultuurhistorisch landschap

Het Rot

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 30-03-1987 tot heden

ID: 5009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5009

Besluiten

Het Rot
definitieve beschermingsbesluiten: 30-03-1987  ID: 2288

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Rot te Linkeroever.Waarden

Het Rot is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Rot

Blancefloerlaan, Charles de Costerlaan (Antwerpen)
Het Rot omvat enerzijds een kleinschalig landschap met open plassen, moerassen, wilgenstruwelen, rietvelden, loofbos en naaldhout en anderzijds een opspuitvlakte met typerende vegetatie.