Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen en poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
50096
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50096

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing: namelijk een monumentale ingangspoort met erachter gelegen huis en aan weerszijden een identiek rijhuis in neorococostijl, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen en poort

Kasteellaan 419-423 (Gent)
Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing: namelijk een monumentale ingangspoort met erachter gelegen huis en aan weerszijden een identiek rijhuis in neorococostijl, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.